ESTADÍSTICA GENERALlineacolo.gif (1884 bytes)bili.mov.gif (2528 bytes)

                                                                                                                                                                                                                                                           

En aquets gràfic de barres, podem observar l'evolució de participants d'ambdós sexes, al llarg de totes les marxes que s'han realitzat.

L'eix d'abscisses, ens indica cronològicament tots els anys que s'han fet les marxes, és a dir, de l'any 1984 fins l'any 1999.
L'eix d'ordenades ens mostra el nombre de participants (0-200).

Podem observar que en el transcurs de totes les marxes que s'han realitzat fins ara, el nombre de participants masculins, sempre ha estat més elevat que el de participants femenins. Tot i que hi ha alguns anys, on podem observar que el nivell de participació ha estat molt igualat, com pot ser per exemple l'any 1984, l'any 1996 entre d'altres.

Com a conclusió, podem esmentar que el nombre de participants, en general, ha augmentat a mesura que han passat els anys. L'any 1984 van participar a la marxa 81 persones, com a diferència rellevant, cal dir que, a la III Marxa Popular (1986) el nombre de participants,  havia ascendit considerablement, per una xifra molt més elevada, concretament 253 participants, tot i que aquests nombre es va superar a la XII Marxa Popular (1995) amb un total de 260 participants. A partir d'aquetsa data el nombre de participants s'ha mantingut més o menys constant.                                                                    

gràfic3.gif (6220 bytes)                  

arrowleft.gif (3249 bytes)      PÀGINA PRINCIPAL